KOR
KOR

Gallery

LINC+사업단 협약기념 한주금속(주) 현물기증식 및 초청 특강

페이지 정보

작성자 한주금속 작성일18-11-16 17:02 조회1,718회 댓글0건

본문

한주금속(주) 이용진사장님은 경성대학교 LINC+사업단에 1,000만원 가량의 현물기증식과 초청특강도 하셨다.
logo
logo

COPYRIGHT(C) HANJOOMETAL CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.
Address : 34-5, Hwasan 2-gil, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan, South Korea
TEL : +82-52-231-1001 | FAX : +82-52-239-1006